Privacy & Disclaimer 

Lekker-kerstpakket.nl is nauwkeurig en gericht geconstrueerd. Nochtans is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gedeeld, foutief en/of incompleet is. Aan de gedeelde informatie kunnen aan Lekker-kerstpakket.nl geen rechten worden ontleend. Op elk moment kan alle informatie op Lekker-kerstpakket.nl, zonder voorafgaande communicatie, worden aangevuld en/of gewijzigd.

Het is absoluut verboden om auteursrechtelijke informatie en beeldmateriaal van Lekker-kerstpakket.nl openlijk te maken, te archiveren of te kopiëren zonder schriftelijk akkoord van Lekker-kerstpakket.nl.

Aansprakelijkheid

Schade welke ten gevolge van besluiten en/of handelingen die gegrond zijn op door ons gedeelde informatie is, wordt door ons niet geaccepteerd. Daarnevens zijn wij niet responsabel voor het mogelijk slechte of niet functioneren van de website. Lekker-kerstpakket.nl maakt gebruik van links die verwijzen naar externe websites die niet onder ons beheer vallen. Lekker-kerstpakket.nl aanvaardt derhalve ook geen verantwoordelijkheid over de inhoud en het functioneren, alsmede de kwaliteit die deze websites bieden.

Cookies

Bij Lekker-kerstpakket.nl worden cookies gebruikt. Dit zijn tekstbestanden die zelfwerkend worden verzonden naar uw webbrowser en worden gesitueerd op uw harddisk. De cookies bedragen geen persoonlijke gegevens en worden uitsluitend gebruikt voor de kennisgeving over uw bezoek aan de site. U dient de cookies te accepteren, opdat het optimale uit Lekker-kerstpakket.nl wordt gehaald.

Privacy

Lekker-kerstpakket.nl maakt gebruik van advertentiebedrijven die bij uw bezoek aan onze website advertenties weergeven. Mogelijk ziet u om die reden advertenties waarvoor u geen belangstelling heeft. Deze advertentiebedrijven maken geen gebruik van persoonlijke gegevens, uitsluitend gebruiken zij informatie van uw bezoek aan onze website.

Indien alteratie in ons beleid of de wet zich voordoet, wijzigt Lekker-kerstpakket.nl ten alle tijden deze privacy & disclaimer. Evenzeer is deze privacy & disclaimer enkel geldig voor Lekker-kerstpakket.nl en niet voor de websites die via onze site bezocht kunnen worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor websites van derden.

Duurzaam kerstpakket Wellness pakket Themapakket Wijnpakket Culinair pakket